we know people

Vi etablerer og udvikler faglige og kommercielle forbindelser mellem virksomheder og selvstændige konsulenter indenfor både digital marketing, kommunikation og IT. Enten som enkelt konsulenter eller sammensat i en bureaustruktur.

I kender opgaverne, men mangler blot én eller flere konsulenter til at løse dem.

Der er ikke brug for lange introduktioner til mission og vision, eller flere fastansatte. Derimod er der brug for flere hænder her og nu. Spidskompetencer på timebasis kan ofte være en løsning, når opgaven er defineret. I kender behovet, men mangler lige nu ressourcerne. Hvorfor spilde tiden med at lede efter unikke kompetencer indenfor digital marketing?

we know people – så ring til os og få kvalificeret assistance. I har overblikket på den færdige løsning, og vi tager ansvar for, at I har de optimale ressourcer.

Se kompetencer

I kender jeres behov, men er i tvivl om hvilke kompetencer der er brug for.

I har brug for en færdig løsning. Vi leverer jeres eget bureateam. Sammen definerer vi opgaven, og I overlader projektansvaret til os fra start til slut.
we know people sammensætter det rigtige team og sikrer at kompetencerne spiller sammen i en klassisk bureaustruktur. Det kan både være indenfor digital og analog marketing, branding, kommunikation eller integrerede IT projekter.

we know people – så ring til os og få kvalificeret assistance. Vi tager ansvar for den færdige løsning, og I kan fokusere på jeres kerneforretning.

Læs om forankringen

Vil I høre mere?

Ring eller skriv, og lad os præsentere hvordan vi kan gøre jeres marketingproces endnu mere fleksibel.

+45 72 42 43 44
kontakt@weknowpeople.dk


I har opgaven

we know people

Enkelt kompetencer

we know people tilbyder ressourcer i form af selvstændige konsulenter med spidskompetencer indenfor en række områder. I kan enten vælge specifikke kompetencer efter jeres øjeblikkelige behov – eller få hjælp til den overordnede digitale strategi med udarbejdelse af en projekt- eller ressourceplan. Når vi kender jeres behov, kan vi bistå med at definere de påkrævede roller og kompetencer. Her kan I se definitionerne på de forskellige kompetencer og de opgaver, de løser.


PARTNERTEAMET

er jeres forankring

Dit sammensatte bureauteam

Vi sørger for forankring af jeres opgaver, og matcher løbende de kompetencer jeres opgaver kræver - både strategisk, eksekverende og integrerende.


Strategisk sparring og udarbejdelse af marketing strategi, fulgt op af en handlingsplan, hvor vi sammen kan tilrettelægge præcis hvilke aktiviteter, der bør prioriteres. Få synligjort jeres KPI'er og målsætninger i konkrete opgaver med specifikke mål. Partnerteamet kan hjælpe jer og jeres virksomhed med at udarbejde en strategisk handlingsplan, samt levere projektledere der kan sikre, at opgaverne løses som forventet. Vi forstår jeres behov for at kunne dokumentere relvans for alle projekter, og vi tager både ejerskab og ansvar for at løsningerne lever op til netop jeres behov og virksomhedens mål. Vi gennemfører også workshops både på ledelsesniveau, såvel i samarbejde med jeres medarbejdere og sikrer dermed, at der er den nødvendige opbakning både internt i jeres virksomhed og blandt konsulenterne, der skal eksekvere aktiviteterne.

Vi leverer det synlige produkt. Det være sig det grafiske layout, tekst, illustrationer eller video & lyd.
we know people har en bred vifte af profesionelle frontend kompetencer, der alle indenfor deres felt er dokumenterede specialister. Netop fordi alle konsulenter er selvstændige konsulenter, er vi som samarbejdspartner ikke bundet af ét specielt medievalg og er ikke teknologisk afhængige. Vi sammensætter altid det bedste hold til at løse opgaven, ud fra jeres behov, og vi sikrer os, at konsulenterne arbejder sammen indenfor deres fagområde - således at jeres udfordringer bliver til de bedste løsninger.

De fleste løsninger skal i større eller mindre grad integreres i et eksisterende miljø - det være sig mobile løsninger, corporate websites, video eller print. we know people har netværket af konsulenter indenfor næsten alle tænkelige teknologier, og kan trække på både udviklere, arkitekter, sikkerhedsfolk samt driftsansvarlige, som kan tilgodese at alle løsninger bliver implementeret og forankret i jeres systemer. Vi kan også rådgive og hjælpe med, at eksisterende løsninger bliver optimeret og evt. ændret efter behov.


we know people partnerteamet er stedet, hvor I er forankret som kunde.

Vi er jeres indgang til alle vores konsulenter, og det er os der holder fast i det team af konsulenter, der arbejder for jeres virksomhed. Vi sikrer jer kontinuitet og lagring af den viden, vi bygger op omkring jeres virksomhed. Vi sammensætter præcis det hold af kompetencer, som jeres opgaver kræver, derved vil I opleve, at vi fungerer som jeres personlige bureauteam. Og skulle opgaverne skifte undervejs, og sammensætningen af kompetencer justeres efter behov, har I altid samme 'point-of-contact' i partnerteamet.

Kontakt we know people

Faglig indsigt,
forretningsforståelse

... og voksende netværk

Om os

At kende folk er én ting. At kende de rigtige folk er noget helt andet. Hos we know people fokuserer vi på at etablere og udvikle faglige forbindelser med de bedste og mest kvalificerede indenfor digital marketing. Vi har specialiseret os i at matche de rette kompetencer med de rette opgaver, så et projekt altid bliver til en løsning.

Det kan man kun, hvis man... kender folk.


Vores forretningsmodel er anderledes end hos de traditionelle bureauer. Vi har skåret fedtet fra og har baseret vores forretning på princippet om, at vores kunder kun skal betale for det, de har brug for, for at få løst deres opgave. Alt sammen noget I som kunder på et traditionelt bureau skulle have betalt for. Vi giver jer altså ikke noget overflødigt fyld, men kun leverance af kompetente konsulenter og løsninger.

Derfor har we know people ikke:

we know people partnerteam, som sammensætter og udvælger konsulenter til at arbejde for kunder, har alle mange års erfaring med bureauledelse og management erfaring indenfor digitalt marketing. Vi har undervist, rådgivet og selv eksekveret gennem tiderne, og er således kvalificeret til at vurdere værdien af de enkelte konsulenters kompetencer og løsninger. Vi har arbejdet med trends, teknologier og de fleste kommunikations-platforme i mange år. Og ikke mindst, får vi hele tiden input fra vores netværk af konsulenter, der deler viden og resultater med netværket. Vi kan derfor tale med om både løsningerne og processerne.

Vi ikke bare kender de rigtige folk – vi har også en relevant forretningsforståelse. For bedst muligt at kunne matche jeres ønsker har vi brug for at kende jeres virksomhed, de relevante medarbejdere og selvfølgelig de pågældende opgaver. Det bruger vi tid på – inden vi udvælger den eller de rette konsulent(er) til opgaven. Dermed sikrer vi os også, at omkostningerne altid følger opgaverne – og intet andet.

Vi ved, at mennesker, virksomheder og udfordringer er forskellige. Derfor er alle vores konsulenter også unikke specialister. Fordelen for dig og din virksomhed, er fleksibilitet til løbende at kunne udskifte og konstant stille det stærkeste hold. I er ikke nødvendigvis bundet til den enkelte konsulent. Tværtimod lægger vi vægt på, at I til enhver tid råder over netop de kompetencer, som genererer størst værdi.
Det samme gør sig gældende for placeringen. Alt efter jeres ønsker eller opgavens karakter kan vores konsulenter arbejde enten hos jer eller hos os. we know people’s konsulenter er selvstændige, men indgår gerne i jeres fællesskab – så længe det skaber effektive og dynamiske løsninger.

Alle vores konsulenter har dokumenteret erfaring med deres kompetenceområde. Vi kender de bedste folk – og vi kender også dem, der drømmer om at blive de bedste. Vores konsulenter er nøje udvalgte, og alle har gennemgået vores kvalifikationstest og dokumenteret tidligere resultater. Det betyder, at vi kan matche de bedste personer med netop jeres opgaver og behov. Vi ved, at vores kunders krav til effektivitet og engagement skal afspejles i de krav, vi stiller til vores konsulenter. Driftssikkerhed, samarbejdsevner og fleksibilitet skal være i top. Derfor udarbejder vi løbende analyser og evalueringer, som sikrer det optimale match mellem kunder og konsulenter.
Det hjælper os også til at kvalitetssikre det optimale match til fremtidige opgaver.

Partnerteamet består af folk med en solid baggrund indenfor marketing, kommunikation og IT. Det er dette partnerteam der fungerer som dit "point-of-contact", som kender alle konsulenterne, og som ved præcis hvad deres spidskompetencer er, men som også kender din virksomhed, og dine udfordringer. Det er også dette team af partnere, der sikrer den løbende dialog mellem dig og konsulenterne, og som både rådgiver om – og foretager – udskiftninger hvis, der er behov for andre kompetencer undervejs.

"Det giver rigtig god mening"

– siger vores kunder!

Vores kunder

we know people har løbende samarbejde med blandt andre disse spændende virksomheder og bureauer.
Kunne I tænke at blive en del af dem? Så ring eller skriv til we know people


Selvstændig konsulent?

Parat til nye udfordringer?

Hvorfor være selvstændig konsulent hos we know people?

Fordi vi arbejder for dig, mens du arbejder for vores kunder!


Som selvstændig konsulent hos we know people er du netop – selvstændig. Vi ved, at den vare du sælger, er din viden og din tid. Som selvstændig konsulent afgør du selv, hvilke opgaver du påtager dig, ligesom du selv er med til at planlægge din egen tid – både med hensyn til omfang og tidspunkt. Det er ikke kun den tid, du bruger på opgaverne, der er interessant – men også den mellemliggende. Som selvstændig konsulent er det nemlig nødvendigt, at du konstant holder dig ajour med nye tendenser og trends på dit fagområde. we know people arbejder hele tiden på, at kunne danne rammen om et inspirerende og fagligt fællesskab.

Nogle påstår, at gode gerninger bærer lønnen i sig selv. Det er muligt, men som selvstændig skal der mere til. Hos we know people kan du enten arbejde på timebasis med stor fleksibilitet eller blive tilknyttet projekter med fast betaling. we know people dikterer aldrig din aflønning, men tilbyder dig en fastsat betaling på time- eller projektbasis. Og det står dig altid frit for at vælge mellem opgaverne. Som udgangspunkt udarbejder vi altid et prisestimat til kunden – baseret på en dialog med dig og andre konsulenter. Vi justerer løbende i forhold til netop dine kompetencer og opgavernes omfang. Dermed kan du altid manøvrere efter tid, aflønning eller faglig udvikling – alt efter, hvad der er vigtigst for dig.

Hvis du er selvstændig konsulent med solide kompetencer inden for digital marketing, har du truffet et valg baseret på personlig og faglig frihed og råderum. Hos we know people arbejder du udelukkende med projekter, du selv har valgt, og ud fra kriterier du selv har været med til at definere. Frihed – i rollen som konsulent hos we know people – er ikke det samme som fritid. we know people følger op og evaluerer både undervejs og efter enhver opgave, således at vi altid kan sikre vores kunders og konsulenters tilfredshed.

En af de største fordele ved at fungere som selvstændig konsulent er, at du ikke arbejder med de samme produkter eller tjenester dag ud og dag ind. Omvendt kan du i perioder mangle faglig sparring, personlig feedback og udvikling. we know people arbejder for, at du som enkelt konsulent på en given opgave har mulighed for at trække på vores netværk. Vi er alle kollegaer og skal have mulighed for support, hvis en opgave byder på uventede udfordringer.
Vores netværk kan også blive dit netværk.


we know people

- men vi vil gerne kende flere ...


Kompetencer og erfaring

Måske er du verdens bedste designer, når bare du får lov at sidde hjemme i din egen lejlighed med guldfisk i vindueskarmen og musik i højtaleren? Eller måske kan du udelukkende arbejde i et åbent kontorlandskab med mange mennesker, ringende telefoner og bude, der løber ind og ud af lokalet? Begge dele er fint med os. Men det er vigtigt, at vi ved det på forhånd. Det er netop en del af we know people’s koncept, at vi kender vores konsulenters styrker og svagheder. Kun med et godt kendskab til dig kan vi sikre den korrekte udnyttelse af dine styrker og sørge for optimale rammer, når du løser vores kunders opgaver.

Måske har du studeret ved de bedste skoler både i Danmark og i udlandet. Eller måske har du aldrig åbnet en bog, men er blot et naturtalent af Guds nåde. Pointen er, at din værktøjskasse er i top. Du bliver kun præsenteret for vores kunder som ekspert i de områder, hvor du besidder spidskompetencer. Både vi og vores kunder forventer desuden, at du ejer den professionalisme og faglighed og det engagement, som skal til.

Du har naturligvis et spændende cv i rygsækken. Måske har du været fastansat på bureau, eller haft egen konsulentvirksomhed i flere år – under alle omstændigheder er digitale marketingopgaver og projekter dit naturlige miljø. Du nyder at levere varen og se dine faglige kompetencer blive anvendt til at skabe synlige og målbare resultater. Som selvstændig konsulent har du formentlig allerede flere veldokumenterede projekter bag dig – samt en interessant referenceliste. Som konsulent hos we know people bliver vores netværk også dit netværk, og derfor er vi naturligvis interesseret i, hvem du i dag betegner som ”dit netværk”.

Hvem vil vi gerne kende?

we know people er aldrig bedre end de mennesker, vi kender. Derfor stiller vi høje krav til vores konsulenter. Ingen skal mestre alle discipliner inden for digital marketing. Tværtimod tror vi på spidskompetencer. For at kunne kalde sig specialist skal man have bevist sit værd gennem veldokumenteret praktisk erfaring. At man derudover har en bred forståelse for andre områder, er helt naturligt. Hvis du mener, at we know people bør kende til dig og dine kompetencer, vil vi meget gerne høre fra dig. I første omgang vil vi bede dig sende os dit CV og evt. anden dokumentation for dine erfaringer. Fortæl gerne, hvis du allerede kender konsulenter, der samarbejder med we know people, eller som du selv arbejder sammen med. Din henvendelse er naturligvis helt uforpligtende og fortrolig. På baggrund af dine oplysninger kontakter vi dig med henblik på interview og kategorisering af faglige kompetencer og personlige ambitioner.

Kontakt we know people

we know people

..sig det bare til nogen ;-)

Kontakt os

Skriv, eller ring til we know people


Vores kontakt oplysninger er

Nymøllevej 50, 2800 Kgs. Lyngby, DK
+45 72 42 43 44
kontakt@weknowpeople.dk